Asiakaslehtiprojekti toteutettiin yhdessä valokuvauksen opiskelijoiden kanssa eli graafisen suunnittelun opiskelija (minä) taittoi lehden ja valokuvauksen opiskelijat kuvasivat kuvat. Meidän tiimi valitsi apteekki-lehden.
Back to Top