Kielioppikirjaa tehtäessä oli käytössä 2 omavalintaista väriä ja niiden sävyalueet. Itse valitsin Italian alkeet. Kirjan piti koostua kannesta, lukukappaleesta, sanastosta, tehtäväsivusta ja kielioppiosiosta.
Back to Top