Kielioppikirjaa tehtäessä oli käytössä 2 omavalintaista väriä ja niiden sävyalueet. Itse valitsin Italian alkeet. Kirjan piti koostua kannesta, lukukappaleesta, sanastosta, tehtäväsivusta ja kielioppiosiosta. Lisäksi  mukaan piti suunnitella myös
Back to Top